czwartek, 13 czerwca 2013

Niedzielny rywal Łabędzia w "meczu sezonu" ma zawieszoną licencję.


       
     Wydział Dyscypliny Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w dniu dzisiejszym 13 czerwca 2013 roku w swoim orzeczeniu nr 291 podjął decyzję o karze zawieszenia licencji klubowi UKS Hetman Grzybno za niewykonywanie zobowiązań przez UKS Hetman Grzybno wobec ZZPN. W tym gronie jest także sześć innych klubów.

       Komunikat krótki, ale treściwy. Klubowi tak ukaranemu przysługuje teraz zgodnie z art.144 i 145 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN odwołanie od niniejszego orzeczenia do Komisji Odwoławczej ZZPN składane na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawiadomienia stron o rozstrzygnięciu sprawy  oraz wpłaceniu kaucji pieniężnej. Środek odwoławczy   złożony po terminie lub bez wpłacenia kaucji odwoławczej nie podlega rozpoznaniu. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Dyscypliny ZZPN w Szczecinie.
    Nie ma zatem zagrożenia rozegrania meczu w niedzielę. Kara, jeśli się uprawomocni, dotyczyć może tylko kolejnego sezonu. ZZPN zawsze tworzy  przyjazny klimat dla wszystkich swoich członków, w tym dłużników, a procedury trwają długo, od zwykłej persfazji słownej aż do wyczerpania wszelkich możliwości prawnych . To orzeczenie na razie jest typowym straszakiem, ale następne posunięcia ZZPN mogą być boleśniejsze. 

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz