poniedziałek, 17 czerwca 2013

Ile wynosi dług Gminy Widuchowa?


           Śladem ostatniej mojej publikacji p.t. "Gmina Widuchowa na skraju bankructwa?" próbuję ustalić ile tak naprawdę wynosi obecnie dług naszej gminy. I tak na dzień 31 grudnia 2012 roku całe zobowiązania gminy wynoszą około 12,4 mln. złotych, co stanowi 67 % w stosunku do rocznego budżetu po stronie dochodów.
Przypomnę, że próg dopuszczalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego wynosi 60 %. Tak więc magiczna granica została przekroczona i to znacznie. W skład zobowiązań gminy zalicza się przede wszystkim kredyty i obligacje, które łącznie stanowią nieco ponad 10 mln. zł. Pozostała kwota została wykazana jako spodziewany zwrot nie rozliczonych jeszcze środków unijnych z tytułu prowadzonych oraz zakończonych inwestycji i na razie jest finansowana z wolnych środków. 
           Przypominam, że Gmina Widuchowa trafiła ostatnio na mało chlubną czarną listę 2 % wszystkich samorządów w Polsce, które wg Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zagrożone są wprowadzeniem zarządu komisarycznego.
              Przy okazji zachęcam do dyskusji i komentowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz