czwartek, 25 lipca 2013

Sanepid przedłużył okres warunkowego dopuszczenia wody pitnej w Ognicy do 15 października * 20 tys. z rezerwy celowej na uzdatnienie wody pitnej w Ognicy

       Sanepid przedłużył warunkowo do 15 października poduszczenie wody pitnej w Ognicy do spożycia. Tym samym wcześniejszy okres graniczny 23 lipca przestał obowiązywać. ZGK w Widuchowej udało się na razie dokonać naprawy prowizorycznej poprzez naprawę filtra.
W tej chwili trwają przygotowania do większego remontu, w czym mają pomóc środki w wysokości 20.000,00 zł. z rezerwy budżetowej, na co wyraziła jeszcze w czerwcu zgodę właściwa komisja finansów i budżetu. Tak więc mieszkańcy Ognicy nadal bez obaw mogą spożywać wodę ze swojej hydrofornii.
wcześniejsza publikacja z 3 lipca
 20 tys. z rezerwy celowej na uzdatnienie wody pitnej w Ognicy

        Powiatowy Inspektor Sanitarny podczas ostatnich rutynowych kontroli zakwestionował jakość wody pitnej w miejscowości  Ognica. Takie kontrole wody odbywają się regularnie nawet dwa razy w miesiącu, stąd pogorszenie jakości wody w tejże hydroforni trudno nazwać przypadkiem nagłym, gdyż raporty Sanepidu służą także do planowania napraw i remontów bieżących.
Zostały przekroczone pewne dopuszczalne parametry i zaistniała konieczność naprawy stanu rzeczy zagrażającej zdrowiu obywateli. Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazał usunąć przyczynę i wydał warunkowo pozwolenie na użytkowanie hydroforni do 22 lipca br. Zaszła poważna groźba czasowego wyłączenia dostaw wody w tej miejscowości, co byłoby wydarzeniem bez precedensu i bardzo uciążliwym dla mieszkańców tej miejscowości.
         Po dokonanej analizie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej założono konieczność wymiany filtrów. Koszt tego remontu skalkulowany został na około 20 tys. złotych, których ZGK nie posiada we własnym budżecie. Zaszła konieczność znalezienia tych środków w budżecie gminy. Wójt zaproponował radnym użycie rezerwy celowej, na co radni - członkowie komisji finansów i budżetu, jednogłośnie wyrazili swoją aprobatę. Co do kwestii dostarczania ludziom wody i to dobrej jakości, nie występują na szczęście w tej radzie podziały polityczne.
         Rodzą się w tym miejscu inne pytania, ...pytania o wieloletnią perspektywę zaopatrywania ludzi w wodę i odbiór ścieków płynnych. Z jednej strony w ostatnich latach poczynione zostały inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną, z drugiej funkcjonuje jeszcze zdegradowana sieć wodociągowa o rodowodzie przedwojennym, o czym przekonaliśmy się niedawno podczas awarii wody w całej Widuchowej. Nie należy zapominać jeszcze o tym, że jedyna oczyszczalnia ścieków  też utraciła ważność technologiczną. Na to wszystko nakłada się jeszcze realna groźba utraty  zdolności inwestycyjnej przez gminę w najbliższych kilku latach wobec krytycznego zadłużenia gminy.
        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz