czwartek, 8 sierpnia 2013

Bardzo droga nasza administracja gminna * Niechlubne 712 miejsce na 747 gmin w kraju.

     Gazeta Gryfińska w ostatnim swoim numerze poinformowała na podstawie publikacji miesięcznika dla samorządowców "Wspólnota", aktualny ranking kosztów administracji poszczególnych jednostek samorządów terytorialnych w Polsce. Oczywiście samorząd samorządowi niepodobny, więc ranking ma swoje kategorie. Nasza gmina trafiła  oczywiście do kategorii gmin wiejskich o liczbie mieszkańców od 5 do 10 tys. mieszkańców. W tej licznej kategorii 747 gmin nasza sklasyfikowana jest na 712 miejscu.
Pod uwagę przy ustalaniu rankingu bierze się koszt utrzymania administracji na jednego mieszkańca w ciągu roku kalendarzowego. U nas ten wynik na 2012 rok wyniósł 460,13 zł. Najtańsza administracja gminna w tej kategorii wygenerowała koszty w wysokości trzy razy mniejszej od naszej. Dla porównania nasza sąsiednia i bliźniacza Gmina Banie zajmuje 286 miejsce z kosztem 301,19 zł.
         Co zawierają takie koszty administracyjne. Przede wszystkim pensje pracowników wraz z pochodnymi, w tym osób funkcyjnych, nie wyłączając wójta. W koszty administracyjne wpisuje się remonty, naprawy i zakup wyposażenia. Do pozostałych wydatków administracyjnych zalicza się zakup materiałów kancelaryjnych, wymianę gaśnic ppoż, opłaty za media za wodę, ścieki, zakup opału i opłata palacza, rachunki telefoniczne, energia elektryczna, ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do różnych związków i stowarzyszeń, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne. W tym dziale również mieszczą się wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji Rady.  Niemałą kwotę zapewne stanowi też obsługa prawna urzędu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz